ပင္မစာမ်က္ႏွာ ျမန္ျပည္သတင္း နိဳင္ငံတကာသတင္း ဓာတ္ပံု ဗီဒီယို ေဆာင္းပါး ၀တၱဳ ကဗ်ာ ဟာသ ျမင္ကြင္း ပ်ဳိး

Friday, January 27, 2012

ျမန္ျပည္ သားေတြ ကို ေကာင္းေစခ်င္ရင္ေတာ့

တကယ္ေတာ့ အစိုးရသစ္တာ တစ္ႏွစ္ နီးပါး ရွိေတာ့မွာပါ...တစ္ခ်ိဳ ့ေတြ ထူးျခားလာတာေတြ ရွိသလို အရင္ အတိုင္းေတြ ကလည္း ရွိေန ေသးတာရယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိူင္ေသာ ဥပေဒ အသစ္ေတြထြက္မလာေသးတာပါ...

တကယ္ဆို ရင္ ျမန္ျပည္သူျပည္သား တိုင္း ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းေစခ်င္တာပါ...

အျပဳသေဘာေဆာင္တာေတြ ပဲ ေရးေနခ်င္တာပါ... မေကာင္းတာေတြ ေျပာရမွာ ကို မေျပာဘဲထားျပီး ေကာင္းတာေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၾကရင္ေကာင္းမလဲ လုပ္ရင္ အေကာင္းဆုံးပါ...တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ေကာင္းတာလုပ္ရင္း မေကာင္းတာေတြ အပါ မလက္ခံခ်င္လည္း လက္ခံရမွာပါ...

အေျခခံ ကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေျဖးေျဖးခ်င္း ေျဖရွင္းမွ ရမွာပါ...

တကယ္ေတာ့

ကေလးေတြကေန စၾကည့္ရေအာင္...
(၁) ေက်ာင္းေနရမယ့္ အရြယ္ကေလး ေတြတိုင္း ေက်ာင္း ေရာက္ေအာင္ ...ကေလးေတြ အခိုင္းခံေနရတာေတြ ကို အခိုင္းမခံရဖို ့ ဥပေဒ လိုပါတယ္...

ဘယ္အရြယ္ထိ မခိုင္းေစ ရ ။
ခိုင္းေစသူ ကို အေရးယူမည္ ။
စာသင္ရမည့္ ကေလး စာ မသင္မေန ရစနစ္ ျပဌာန္းဖို ့လိုပါတယ္...။

အဲလို အတြက္ ကေလးေတြ ရဲ ့ဝင္ေငြ နဲ ့ရပ္တည္တဲ့ မိဘေတြ ကို ျပန္ၾကည့္ဖို ့လိုလာေရာ...

ေငြ ထုတ္ေခ်းတာ ေတြ က ေျပလည္သလား ဆို ေတာ့ ဝန္ထုပ္ပိေစတာပါ... ခဏေတာ့ ေကာင္းမွာပါ ေနာက္ အဆင္မေျပျဖစ္မွာပါ...

ဒါဆို ဘာေၾကာင့္ ၾကည့္ရေအာင္...မိဘဝင္ေငြ မလုုံေလာက္မႈပါ...
ဒါဆိုရင္ လုပ္အားခ ျပႆနာပါ..ဒါဆိုရင္ အလုပ္သမား အတြက္ ဥပေဒ လိုလာပါတယ္...(၂)
အလုပ္သမားေတြ အတြက္
အလုပ္လုပ္ေနသူတစ္ေယာက္ရဲ ့ဝင္ေငြ ကို တစ္လစာ တစ္ရက္စာေတြ ထက္ ..
တန္းတူ ျဖစ္ေစခ်င္ရင္ အနိမ့္ဆုံး တစ္နာ ရီ ဝင္ေငြ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ ျပဌာန္း ဖို ့လိုပါတယ္..
ရန္ကုန္မွာဆို ဘယ္ေလာက္ နယ္မွာဆို ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္ရမွာပါ...

အဲဒီမွာဘာေတြလည္းဆိုေတာ့ ႏိူင္ငံျခား ကုမၸဏီမွာ လုပ္သူေတြ ကို ျမန္မာေငြ နဲ ့ခိုင္းေစတာပါ...ေငြေၾကးႏႈန္းျပန္ၾကည့္ရင္ နစ္နာသလ္ို...တိုက္ရုိက္ ခံစားခြင့္မရွိတာပါ...ဆႏၵျပတာေတြ ရွိေနတာ အဲလို တိုက္ရိုက္ တန္းတူ အခြင့္ မရွိရင္ ႏိူင္ငံျခားေငြ လြတ္လပ္စြာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ဆုံးရႈံးသလို အမ်ားၾကီးနစ္နာေနတာပါ..

ႏိူင္ငံျခားကုမၸဏီ မွာ လုပ္သူေတြ အတြက္ တစ္နာရီ ဘယ္ေလာက္ ၁ေဒၚလာ ဆို ၁ေဒၚလာ အေျခခံ တစ္ခုခုေတာ့ထားရမွာပါ...

ဆႏၵျပသူေတြ ျပတာကို ျပန္ၾကည့္ရင္ တစ္လလုံးမွ ၃၀၀၀၀ က်ပ္၅၀၀၀၀ က်ပ္ဆိုေတာ့ ဆန္တစ္အိတ္ဖိုးသာသာရယ္ ေဒၚလာနဲ ့ဆို ၅၀ မေက်ာ္တာက ေနာက္လည္း ျပႆနာ ျပန္တတ္လာႏိူင္ပါတယ္..တစ္ရက္မွ တစ္ေဒၚလာေက်ာ္ေက်ာ္ ဆို ...ဒီျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနအုံးမွာပါ...
ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ လိုပါတယ္...

အဲဒီမွာ ဘာျပန္ေတြ ့လည္းဆိုေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ လစာတိုးတာနဲ ့ ေစ်းတတ္ကုန္တာပါ..

ဒါဆို ကုန္ေစ်းႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့ ဥပေဒလိုလာပါတယ္...

(၃) ကုန္ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ဥပေဒ ကအခြန္ ပါ
အခြန္ေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ျပီး အခြန္ေရွာင္သူ ဝင္ေငြ စီစစ္တာေတြ လုပ္ျပီး ထားရင္ ေစ်းတတ္မရပါဘူး...
ေစ်းတတ္သလို အခြန္ေဆာင္ ရရင္ အေရးယူခံရရင္ အဲသည့္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းတတ္မရပါဘူး...

ဂ်ပန္မွာဆို အဲလိုေရွာင္သူေတြ နည္းသူေတြ ကို တစ္အားမစီစစ္ေပမဲ့ သီးျခား လိုသူေတြ ကို ျပန္စီစစ္ျပီး ျပီးခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္စာပါ အခြန္ေဆာင္ခိုင္း လိုက္ တာ ေဒဝါလီေတာင္ ခံသြားရတာေတြ ရွိပါတယ္...ေစ်းမတတ္တာ အဲဒါေတြ ရွိတာ အျပင္ ေငြေၾကးကို တရားဝင္ ကလြဲ လို ့ တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိေအာင္လုပ္ထားတာပါ ခ်က္ခ်င္းမဖမ္းပါဘူး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ျပီးမွ ဖမ္းျပီး ႏိူင္ငံျခားသားဆို တိုင္းျပည္ကေန နွင္တာပါ...

အဲဒီမွာ ဘာသြားေတြ ့လည္းဆိုေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္တာေတြ ပါ...

ဘာလို ့အဲဒါေတြ လုပ္တာလည္းဆိုေတာ့ဝင္ေငြ မလုံေလာက္မႈပါ...
ဒါဆို ဝန္ထမ္းလစာအတြက္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒ...
(၄)

ဝန္ထမ္းေတြ ရဲ ့လစာ က လုံေလာက္ေသာဝင္ေငြ သင့္တင့္ေသာ အခြင့္အေရး ရွိဖို ့လိုပါတယ္...
တကယ္ေတာ့ လစာ က စားဖို ့သာ အဆင္ေျပေပမဲ့ ေနဖို ့ ကို ေျမကြက္ခ်ေပးတာက အလုပ္လုပ္ေနသူေတြ အတြက္ အဆင္မေျပပါဘူး သြားစရာဖယ္ရီ စီစဥ္ေပးဖို ့လိုလာပါတယ္..

အစိုးရကေန အပိုင္ ဝယ္ခြင့္ အရစ္က်ေငြေခ် ဝယ္ခြင့္ ေပးဖို ့လိုလာသလို ကားဝယ္ခြင့္ ရယ္ ဖယ္ရီစီစဥ္ေပးရင္ ေနစရာရယ္ သြားစရာ ရယ္ စားစရာ ရယ္ ရွိေနရင္ အဲလိုဝန္ထမ္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမလုပ္ပါဘူး...

လုပ္ရင္လည္း အေရးယူလို ့ရသလို မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္လို ့ရသြားတာပါ....

အဲဒီမွာ ကေလးေတြ က ျမန္ျပည္ အနာဂတ္အတြက္ အလုပ္သမားဝင္ေငြ က တိုင္းျပည္ တည္ျငိမ္ဖို ့ဆင္းရဲတြင္းကလြတ္ဖို ့..
ကုန္းေစ်းႏႈန္းကေတာ့ တိုင္းျပည္ အခြန္ဘ႑ာ ရေစတာပါ...ဝန္းထမ္းေတြ အဆင္ေျပရင္ တိုင္းျပည္တိုးတတ္မႈရွိေစမွာပါ..

အဲဒီမွာဘာသြားေတြလည္းဆိုရင္ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ဖို ့ပါ...

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြပါ...အခုေတာ့ အပစ္ရပ္ေတြ လုပ္ေနပါျပီ...

အခ်ိန္မေရြးပ်က္သြားႏိူင္သလို အဖ်က္ဝင္လာမွာစိုးရပါတယ္..

(၅)အဲဒီမွာ ဥပေဒလိုသလို အခြင့္အေရးတန္းတူ လိုလာသလို ေထာက္ပံေနတာ ထက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ေစတာပါ...
သူတို ့တိုင္းရင္းသားေတြ နယ္ေျမ မွာ သူတို ့ေတြ အေရြးခံရေအာင္ ကူညီပံပိုး ေပးပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစတာပါ..
ဟုတ္ပါျပီ သူတို ့ေတြ သူတို ့တိုင္းရင္းသားေတြ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတာနဲ ့မျပီးတာပါ...လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းေတြ က်န္ေနတာပါ...

အဲလုိတိုင္ရင္းသား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမေတြ မွာ သူ ့တို ့လက္နက္ကိုင္ေတြ ကို စနစ္တက် နဲ ့ နယ္ေျမ ထိန္းသိမ္းေရး လုံျခဳံေရး ကိုေသေသခ်ာခ်ာ နည္းပညာေတြ ေပး တာဝန္ေပးျပီး လစာေပး ရင္ တိုင္းျပည္လည္း စနစ္က်တဲ့ တိုင္းျပည္ ကို အဖက္ဖက္ က ကာကြယ္ေပးေသာ လက္နက္ကိုင္ အင္အားၾကီးမားလာမွာပါ..

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုျပီး အကူအညီေတြ အေထာက္အပံ့ေတြ ေစာင့္ေနသူေတြ အေနပဲထားရင္ သူ ့နယ္ေျမ ဝင္မရ သူတို ့လည္း ဟိုသြားသတိထားရ ဒီသြားသတိထားရ နဲ ့အခ်ိန္တန္ ျပႆနာတစ္ခုခု ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ရွိေနမွာပါ...

ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူတာထက္ တန္းတူ လုပ္ တန္းတူ အခြင့္ အေရးယူ တန္းတူ တာဝန္ယူမယ္ဆို ရင္ဒီမိုကေရစီထြန္းကားျပီး ေကာင္းတာေတြ ျဖစ္လာမွာပါ...အက်ဳိးျပဳေစခ်င္တာအေနနဲ ့ေရးတာပါ။ ျဖစ္လာ ႏိူင္တာေတြပါ... ေကာင္းတဲ့ဟာေတြ တိုင္း ခ်က္ခ်င္းရခ်င္မွ ရတာေလ...တစ္ေန ့ေတာ့ ရလာမွာပါ...

ဒီေနရာမွာ ျပည္သူေတြ အထိ တန္းတူ အခြင့္အေရးရ မွ ဒီမိုကေရစီ အနစ္သာရေပၚလာမွာပါ...

တစ္ႏွစ္ နီးပါး အစိုးရသစ္ ေကာင္းတာေတြက

(၁)ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးေရးရွိလာတာ

(၂)ႏိူင္ငံတကာ ကို ဆက္ဆံလာႏိူင္တာ

(၃)
ျပည္သူေတြရဲ ့ဆႏၵတစ္ခ်ဳိ ့ကို အသိအမွတ္ျပဳလာတာ

(၄)
တိုင္းျပည္တိုးတတ္ေစခ်င္သူေတြ ကိုအယူအဆ တူတူ မတူတူ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳလာတာ...
(၅)
သတင္းတစ္ခ်ဳိ ့တစ္ေလ လြတ္လပ္လာတာ
(၆)
အပစ္ရပ္တာေတြ ကို ၾကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္လာတာပါ...

တိုးတတ္မႈ(၁)
ႏိူင္ငံတကာရင္ေဘာင္ ေလးတန္းလို ့ရေအာင္ တိုးတတ္ေစခ်င္ေၾကာင့္ ကားေဟာင္းကားသစ္လဲေပးတာပါ....ျပည္သူေတြတိုင္း ဝယ္ကူခြင့္မရေသးပါဘူး...

ထူးမျခားနား(၁)
တန္းတူဆိုတာ လိုေနပါေသးတယ္...ကေလးေတြ အလုပ္လုပ္ေနရတုန္းပါ...အနာဂတ္ ဦးေႏွာက္ေတြ အခိုင္းအေစခံေနရတာပါ..

အိုင္ဖုန္း အေၾကာင္း အတိုအထြာ

Au က အိုင္ဖုန္း ၄ အက္စ္ ကေတာ့ သုံးေနရင္းနဲ ့ အသံလုံးဝ ကို အျပင္မထြက္ေတာ့လို ့earphone နဲ ့ေတာ့ နားေထာင္လို ့ရပါတယ္...စပီကာကေန အသံမထြက္တာပါ.. အက္စ္ပယ္ စတိုးမွာ သြားလဲေတာ့ အသစ္တစ္လုံးနဲ ့ေတာ့ လဲေပးလိုက္တယ္...မလဲခင္ icloud မွာ မွတ္ထားတာေတြ ထည့္ျပီးသိမ္းထားလိုက္ေတာ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ဆို ခ်က္ခ်င္းျပန္ရေတာ့ ေတာ္ ေတာ္ အဆင္ေျပပါတယ္...

စင္ကာပူ သတင္းတစ္ခုမွာေတာ့ အိုင္ဖုန္း ၄ အားသြင္းရင္း ထေပါက္ျပီး မီးခိုးထြက္ပ်က္သြားေတာ့ အသစ္ ျပန္လဲေပးလိုက္တယ္တဲ့...

ဖုန္း ကို အိပ္ယာေဘးထားအိပ္ရင္ေတာ့ သတိထားစရာပါ.. အရင္က ဘရာဇီးႏိူင္ငံမွာလည္း တစ္ခါျဖစ္ဖူးတယ္ေျပာတယ္...

ဖုန္းအား ျပည့္မျပည့္ ကို ဘယ္ေလာက္ပါစင့္ ရွိတာ ကို ၾကည့္လို ့ရေအာင္လုပ္ထားျပီး အား ၁၀၀% ဆိုရင္ အားသြင္းတာ ရပ္လိုက္ရင္ေကာင္းမွာပါ...ၾကိဳကာတဲ့သေဘာေပါ့..

Wednesday, January 18, 2012

ပါတီ နဲ ့ႏိူင္ငံေရး အခင္းအက်င္း

၁၉၈၈ ေလာက္က ပါတီေတြ ဖြဲ ့ဆိုေတာ့ ႏိူင္ငံေရး သမားတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္...ႏိူင္ငံေရးသမားေတြ ကို စုစည္းျပီး ဖိႏွိပ္ဖို ့ရယ္...မဖြဲ ့တဲ့သူေတြ ကို ဖမ္းလို ့လြယ္ေအာင္လို ့တဲ့...

သူကေတာ့ ...ပါတီဖဲြ ့လည္း အဖမ္းခံရမွာပဲ.. မဖြဲ ့လည္း အဖမ္းခံရမွာပဲ.ဆို တာ ဘယ္လိုေနေန အဖမ္းခံရမွာပဲတဲ့
အဲဒီ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ဖိႏွိပ္ခံသက္သက္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္...

သူကိုယ္တိုင္ က ၁၉၈၈ မတိုင္ခင္ကတည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ဝင္ထြက္ေနရသူပါ...

အဲဒီတုန္း ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားအတြက္ မွားမယ္ထင္တာ မွန္သြားတယ္...သို ့ေသာ္ အဲဒီ အမွန္က အမွားရွည္သြားလိုက္တာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာတယ္...

ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ မွာေတာ့ မွန္မယ္ ထင္တာ မွားသြားတာေတြ ရွိတယ္ မွားေနတဲ့ ၾကားေတြ ထဲက အမွန္ေတြ ထြက္လာတာ ျမင္ေနရတယ္...

အရင္ က ပါတီစုံစနစ္ေတြ ရွိပါတယ္... ျပည္တြင္းစစ္ေတြ လည္းရွိေနပါတယ္...

တကယ္ေတာ့ ပါတီဆိုတာ အဖဲြ ့အစည္း ေတြ လူထုေတြ အတြက္ေတာ့ ကိုယ္စားျပဳပါတယ္...

ဒါေပမဲ့ လူထုနဲ ့ေတာ့ တစ္သားထဲမက်ပါဘူး...

လူထုအတြက္ အက်ဳိး အရွိဆုံးကေတာ့ သမာသမတ္က်တဲ့ တရားေရးပါ...ပါတီေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိူင္ရင္ လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိပါတီ ကိုယ္စားျပဳပါတီျဖစ္လာမွာပါ...

မမွ်တတာ တစ္ခုခု ရွိတာနဲ ့လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ၾကမွာပါ...အဲဒီခ်ိန္မွာ ပါတီေတြ လူထုနဲ ့ထပ္တူၾကႏိူင္ၾကပါမလား ဆိုတာ ကေတာ့ လူထုနဲ ့တသားတည္းက်ဖို ့ခက္ခဲ မယ္ထင္ပါတယ္...

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းအဆိုးကေတာ့ရွိစျမဲပါ...

ျမင္ခဲ့ရ ေတြ ့ေနရတာေတြ ေရးတာပါ...သိတာတတ္တာ ထင္ျမင္တာေတြ မဟုတ္ပါ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြပါ...

ဒီမိုကေရစီ မွာေတာ့ ႏိူင္ငံေရး ပါတီ...တရားေရး ...ျပည္သူရယ္ အဆင္အေျပဆုံး ၾကိဳးစားလို ့ ရႏိူင္တာပါ...

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေစရန္ ရည္သန္လ်က္...

လူအေယာက္ ၂၀၀ အထပ္က ၃၀ ေဆာက္တဲ့ရက္ ၁၅ ရက္...www.kyawkyawthet.blogspot.com
မွ ရယူသည္...သူဆီမွာ ေရးထား တာက www.onekokoaung.co.cc ထံမွ လို ့ေရးထားပါသည္။

Sunday, January 15, 2012

ကိုလွမ်ဳိးေနာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

သတိထားစရာ

ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္လာရင္...

တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြ လြတ္လပ္မႈေတြ နဲ ့ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္ေတြ ထာဝရ ျဖစ္လာရင္ အေကာင္းဆုံးပါ...

၂၀၀၈ ဥပေဒကေတာ့ အခ်ိန္မေရြး အာဏာ ျပန္သိမ္းလို ့ရတယ္ ဆိုတာရယ္...

ပုဒ္မ ၅ ည ကို ဖ်က္သိမ္းလို ့မရေသးတာရယ္...

ဒီမိုကေရစီ ဝင္ေပါက္ ကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနေပမဲ့

အာဏာရွင္ တစ္ခ်ဳိ ့ေတြ အတြက္ ထြက္ေပါက္ ကို ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ ေနရင္ေတာ့ မျဖစ္သင့္တာေတြ ထပ္ျဖစ္လာမွာ စိုးရတာရယ္...

ျမန္ျပည္သမိုင္း ဟာ ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ မွ တစ္ပတ္လည္တတ္တာပါ အခုကေတာ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေက်ာ္မွာပဲ ရွိေသးေတာ့ အသား မက်ေသး ခင္...သတိထားေနရမွာပါ...

လႊတ္ေတာ္မွာေတာင္ တင္သြင္းသမွ်လက္ခံလို ့မရေသးတာ ....

တစ္ခ်ဳိ ့အတြက္ ေကာင္းေပမဲ့ တစ္ခ်ဳိ ့အတြက္ ဆိုးတာေတြ ျဖစ္တတ္လို ့ ဆိုတာ သတိထားရမွာပါ...

ၾကိဳးမွာ အထုံး ရွိလာရင္ ျပန္ေျဖဖို ့ခက္ေပမဲ့ ထပ္ထုံးဖို ့ သိပ္မခက္တတ္တာ ဓမၼတာပါ....

ဒီမိုကေရစီကေတာ့ မေပးခ်င္လည္းရမွာပါ ေပးခ်င္လည္း ရေတာ့မွာပါ.....ရယူတာညင္သာတတ္ဖို ့ပါပဲ...ျမန္ျမန္ဆြဲယူတာ ျမန္သြား ရင္ လက္လြတ္ရတတ္သလို...

ေပးတဲ့သူက ျမန္ေနရင္လည္း ...လြတ္ခ်လိုက္သလိုမ်ဳိးနဲ ့ ေပ်ာက္သြားမွာ စိုးရပါတယ္...

တကယ္ ကို ဟီးရုိး


ပါတီေထာင္ဖို ့လည္းစိတ္မဝင္စား (ပါတီေထာင္ရင္ ပါတီ ကိုပဲ ကိုယ္စားျပဳျပီး ျပည္သူေတြ အကုန္လုံးအတြက္ ကိုယ္စား မျပဳမွာစိုးေနလို ့လား)

ျငိမ္းခ်မ္းေရးသမားသက္သက္

ေနရာ ကိုလည္း မေရြး ဘယ္ေနရာမဆို ေျပာ ဖို ့ဝန္မေလး...ေန ့မရွိ ညသိစရာမလို...

မနာလိုသူေတြ အတြက္ သူ ့အသက္ရဲ ့တဝက္ နီးနီး ေပးဆပ္ရင္း

အမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ျခင္းထက္ လမ္းျပ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစား ေခၚေဆာင္

သက္ေသျပရင္း ဒီမိုကေရစီ လုိလားသူ ျပည္သူေတြ အတြက္ သူဘဝတစ္သက္တာ ကိုလုံးလုံးလ်ားလ်ား ေပးဆပ္သူ သက္သက္ရယ္သာ...

သူဟာ ျမန္ျပည္မွာေမြး ျမန္ျပည္မွာေန ျမန္ျပည္ႏိူင္ငံသား

ျမန္ျပည္ႏိူင္ငံသားတိုင္း ျမန္ျပည္အေရး ကို သက္ဆိုင္သူေတြပါလို ့ေျပာသူ

သူလြတ္လပ္မႈဟာ သူတစ္ေယာက္တည္း အေပ်ာ္ရတာမဟုတ္ အမ်ားအတြက္ပါ အေပ်ာ္ေတြ ေပးစြမ္းႏိူင္သူ

သူကေတာ့ တကယ္ ကို ဟီးရိုး...

လူငယ္။ လူၾကီး။ လူၾကီးလူေကာင္း။ သူရဲေကာင္း။

လူငယ္ ဆိုတာ သူရဲ ့ငယ္ဘဝေတြ ကို စမ္းသပ္ရင္း ေပးဆပ္ရင္း ၾကိဳးစားရင္း ရုန္းကန္ေနရတဲ့သူေတြပါ...

လူၾကီး ဆိုတာ လူငယ္ေတြရဲ ့အေတြ ့အၾကဳံေတြ ကို ရလဒ္ ရယူရင္း ထိုင္ခုံေနရာ ေကာင္းေကာင္း မွာ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ ေနသူေတြပါ။

လူၾကီးလူေကာင္း ဆိုတာ ေနရာေကာင္း ရလဒ္ ကို အသုံးခ်ရင္း လူငယ္ေတြ ကို လွည့္ၾကည့္ကူညီေဖးမ လမ္းျပ လက္တြဲေခၚယူ ေပးဆပ္ေနသူေတြပါ။

သူရဲေကာင္း ဆိုတာ လူငယ္ဘဝမွာလည္း ၾကိဳးစားရုန္းကန္ ေပးဆပ္ရင္း ရလဒ္ကို ရယူေန ရသလို လူၾကီး ဘဝကိုလည္း ဆက္လက္ၾကိဳးစား ေပးဆပ္ ရင္း အမ်ားအက်ဳိး ကို ေနရာတစ္ခုအတြက္ မရယူပဲ ကိုယ္စား ျပဳစြဲေတြ ခဝါခ် လို ့ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထာဝရ ေပးဆပ္မႈ သက္သက္ က္ိုသာ တသက္လုံးၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေန သူေတြပါ။

ငဝန္နဒီ

Sunday, January 8, 2012

စာေရး ဖို ့ၾကာၾကာ လာျပီ ...ႏွစ္သစ္ အစ ငလ်င္နဲ ့စ ေသာ ဂ်ပန္

စာေရးဖုိ ့ လုပ္ရင္း အျမင္မေတာ္တာေတြ ၾကီးပဲ ေတြ ့ရေတာ့ ႏွစ္သစ္ မွာ စာေရးဖို ့တြန္ ့ေနတာပါ..
အခုေတာ့ ငလ်င္ က ႏွစ္သစ္ အစ မွာပဲ ၾကိဳဆို လိုက္ေတာ့ ငလ်င္ ကို ကာကြယ္ရမွာေလးေတြ ေရးခ်င္တာနဲ ့ေရးလိုက္တာပါ..

ငလ်င္ လာမယ္ဆိုတာ ၾကိဳတင္ ခန္ ့မွန္းခ်က္ေတြ သတင္းေတြမွာလာေနတာၾကာပါျပီ သိသူေတြ သိေနေတာ့ မေရးပဲေနေနတာ...
ငလ်င္ကို ဘယ္လိုခန္ ့မွန္းသလဲကို တစ္ခါကသိလိုက္တာကေတာ့ ၁၁-၃-၂၀၁၁ ကငလ်င္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သိလိုက္ရတာပါ

အဲဒီလိုငလ်င္အၾကီးေတြ လာဖို ့မကၠနက္တစ္ဖီးေတြ ေပၚလာ တာကိုငလ်င္မျဖစ္ခင္က စမ္းသပ္ေတြ ့ရွိရတယ္လို ့ဆိုပါတယ္...

အခု ၁-၁-၂၀၁၂ ခု အစ ကငလ်င္မလာခင္ ငလ်င္ ျပင္းအား ၇ ကေန ၉ အထိငလ်င္လာမယ္ဆိုျပီး ေျမပုံနဲ ့တစ္ကြ ရွင္းျပတဲ့ သတင္းေတြ ၅ ရက္ ၆ရက္ေလာက္ေစာျပီးေၾကာ္ျငာထားတာေတြ ့ရပါတယ္...

ငလ်င္လာရင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေၾကာက္ၾကပါတယ္...အႏၱရာယ္ကာကြယ္လို ့ရသေရႊ ့ေတာ့လုပ္ရမွာကိုေတာ့ ပ်င္းေနၾကတယ္ ျဖစ္ေတာ့မွ ေၾကာက္တာက နည္းေတာင္နည္းေသးတယ္..ကာကြယ္လုိ ့ရသေရႊ ့လုပ္ျပီးမွ ျဖစ္သြားတာေတာ့ ဘယ္တတ္ႏိူင္မလဲ...

ပင္လယ္နား နီးသူေတြ ဆူနာမီေၾကာက္ရမဲ့သူေတြ ကေတာ့ ငလ်င္ဆူနာမီဒဏ္ခံ ႏိူင္တဲ့ သံမဏီ အလုံး ဝယ္ထားသင့္တာေပါ့ တစ္
လုံး ကို ဂ်ပန္ယန္း ေသာင္း ၃၀...(ယန္း၃သိန္း)ေစ်းၾကီးတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္ ဒါဆို သင့္အသက္က ယန္း၃ သိန္းမတန္သလို ျဖစ္သြားပါမယ္...ဒါကေတာ့ အိမ္မွာဆို ေဆာင္ထားရမဲ့ အရာကိုေျပာတာ...

ပင္လယ္နားမနီးသူေတြ ကေတာ့ စားပြဲခုံ ေကာင္းေကာင္း ၾကီးၾကီး ေတာင့္ေတာင့္ရွိရင္ ရပါတယ္ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ဝင္ခိုလို ့ရေအာင္လို ့ေလ...တစ္တီတူးလို ေၾကာက္တတ္ရင္ေတာ့ အဲဒီစားပြဲခုံေအာက္မွာ အိပ္ယာထားထားျပီးအိပ္ အေၾကာက္တရား တစ္ဝက္ေက်ာ္ သက္သာမွာေသခ်ာတယ္

မိမိအိမ္မွာ ပစၥည္းေတြထားတဲ့အခါ မိမိ တစ္ရပ္ေက်ာ္ မွာေလးလံတဲ့ပစၥည္း မထားရပါဘူး တစ္ရပ္ေက်ာ္ တာနဲ ့မိမိအေပၚပိက်ဖို ့ပဲရွိပါတယ္...

ေရခဲေသတၱာတို ့တစ္ရပ္ေက်ာ္ရွိရင္ ေနာက္ဖက္မွာၾကိဳးနဲ ့ထိန္းထားရပါမယ္ ထိန္းစရာ အေပါက္လိုမ်ဳိး ကြင္း ပါပါတယ္ သတိမထားမိလို ့ေနပါလိမ့္မယ္..

တီဗီဆိုရင္လည္း နံရံကပ္လို ့ရရင္ကပ္ ကပ္လို ့မရင္ ေနာက္ထိန္းၾကိဳးတပ္ရပါမယ္..

အဲဒီအတြက္လည္း အထိန္းလုပ္စရာပါပါတယ္ သတိမမူမိလို ့ေနပါလိမ့္မယ္...

မီးျခစ္၊ဖေယာင္းတိုင္ေဆာင္ ေရကိုေဆာင္ အစာေျခာက္ပါ သိမ္းထားရပါမယ္

ဓာတ္မီးေရဒီယုိ ခရာ ေရဗူးအေသးမုန့္ ေျခာက္ ကိုယ္နဲ ့ တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရပါမယ္ တစ္ကိုယ္လုံးျခဳံလို ့ရတဲ့ အလ်ဴမီနီယံ ျခဳံစရာပါ အျမဲပါရပါ့မယ္...

အဲဒါဆိုရင္ တစ္ခုခုဆို စိတ္ပူစရာနည္းနည္း သက္သာေနမွာပါ...

က်န္တာေတာ့ သဘာဝ ေဘးဆိုေတာ့ ဘယ္တတ္ႏိူင္မလည္း...မေတြ ့ခ်င္လည္းေတြ ့ရမွာေပါ့ သင္က ကမၻာေလာကထဲမွာေနေန တာကိုး ေနာက္မို ့ဆို ကမၻာၾကီး ပ်င္းေနမွာေပါ့...သူလည္း လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ေလး ေနခ်င္တာကို အျပစ္မဆိုပါ နဲ ့...