ပင္မစာမ်က္ႏွာ ျမန္ျပည္သတင္း နိဳင္ငံတကာသတင္း ဓာတ္ပံု ဗီဒီယို ေဆာင္းပါး ၀တၱဳ ကဗ်ာ ဟာသ ျမင္ကြင္း ပ်ဳိး

Thursday, August 28, 2014

Apple က စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ ၁၀ နာရီ

Apple က စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ ၁၀နာရီ လို ့ေျပာပါျပီ.

ဂ်ပန္ မွာကေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန ့နံနက္ ၂ နာရီ ကေန ၄ နာရီ အထိပါ..


ငဝန္နဒီ

Tuesday, August 26, 2014

ေခါင္းေပၚေရခဲေလာင္းစိန္ေခၚ သူေတြထဲ ၁၈ ႏွစ္ လူငယ္ ေသဆုံး

ေခါင္းေပၚေရခဲေလာင္းစိန္ေခၚ သူေတြထဲ ၁၈ ႏွစ္ လူငယ္ ေသဆုံး
မရဏမင္း အားစိန္မေခၚႏိူင္ျဖစ္သြားသည္

တကယ္ေတာ့ ဒီလို အလုပ္ေတြ လုပ္တာ ေကာင္းက်ဳိးဆ်ုးက်ဳိးေတြ ကိုတြက္ထားဖုိ ့ လိုပါသည္

ေရခဲေရ  အေအး အမွတ္ က သုည အမွတ္ မဟုတ္ေပမဲ့ သုည နီးပါး လုပ္ျပီး မွ ေလာင္း ၾကတာပါ ေခါင္း အတြင္း က အပူခ်ိန္ က ၂၀ အထက္ မွာ ရွိပါတယ္ ... အပူ အေအး အေျပာင္း အလဲ က ေကာင္းကင္ ေပၚ မွာေတာင္ မိုးရြာ တာ ကို ၃၀ ကြာျခား ရင္ ေရခဲ မိုး အျဖစ္ ေျပာင္းျပီးွ ရြာတာပါ...

အေလာင္းခံရတဲ့ သူ က အခန္းအပူခ်ိန္ ပုံမွန္ ၃၀ က အထက္ ျဖစ္ျပီး လွုပ္ရွားထားသူ ျဖစ္ျပီး ကိုယ္တြင္း အပူခ်ိန္ က အလိုလို ေနရင္း ၃၀ နီးပါးျဖစ္ေနျပီး

ေလာင္းမည့္ ေရခဲေရ က အႏုတ္ ၃ ေလာက္ ေအာင္ လုပ္ထားရင္ အတံင္းပိုင္းမွာ အပူ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ခဲသြားတာ မဟုတ္ေပမဲ့ ခဏ ရပ္သြားတာမ်ဳိး   ေရခဲေရ က အပါင္း ၂ ေလာက္ ကိုယ္တြင္း အပူ က ၃၀ အထက္ ေတာ္ေက်ာ္ေနရင္...ခဏ ရပ္သြားတဲ့ အေျပာင္း အလဲ ေၾကာင့္ မည္သူမဆို မရဏ ကို စိန္မေခၚ ႏိူင္ျဖစ္သြားမွာပါ

အဲဒါမ်ဳိးေတြ လုပ္ရင္...

စဥ္းစားသင့္တာက

သင္ ေသသင့္ျပီလား

အမ်ား အက်ဳိး မသယ္ခ်င္သူူလား

အခ်ိန္ေတြ အရမ္းပိုေနျပီလား

ေတြးေခၚတတ္ေသာ အသိပညာ မသင္ခဲ့ရသူလား

မိတ္ေဆြ အေပါင္းသင္း မရွိသူလား

ေသဖို့ အဆင္သင့္ ျဖစ္ရင္ေတာ့  ဆန္ကုန္ေျမေလး ေသခ်ာေအာင္ထပ္စစ္လိုက္ သို့တည္းမဟုတ္ သူတစ္ပါး ကို ဒုကၡ ေပးသူ ဆိုရင္ လုပ္ပါ...

သူတစ္ပါးစိန္ေခၚရင္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ပါ... လူပိုအျဖစ္စဥ္းစားျပီး  အလုပ္လက္မဲ့ အျဖစ္နဲ့ မရဏ မင္းဆီ ေလ်ာက္လြွာ တင္ျပီးမွ လုပ္ပါ

လုပ္သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေလာကမွာေတာ္ေတာ္ မ်ားက အသက္ၾကီးျပီး အခ်ိန္ပိုသူေတြ သူမ်ားဂုက္ေသြးစုတ္ ေက်ာ္ၾကားခ်င္သူေတြပါ


ဒီမွာေတာ့ ခါးနာရင္ ခါး ကိုေရခဲေရေလာင္းျပီး လၽွင္ သက္သာေအာင္လို ့ လုပ္ေနၾကပါ..အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိူင္ပါေစ.

ငဝန္နဒီ

Sunday, August 3, 2014

၂၀၁၅ မတိုင္မွီ ဆင္းရဲသား ေဖာ္ထုတ္ မႈအဆုံးသတ္ေစရန္

ဒီမိုကေရစီ ေျမသိမ္း ေသာသူေတြ က

ဒီမိုကေရစီ ေရပိုင္နက္သိမ္းသူေတြ က

ေလပိုင္နက္ ကိုပါ လာဘ္စားထားသူေတြ

အရာရာကို ဒီမိုကေရစီေယာင္ေယာင္ လုပ္ခ်င္ေနသူေတြ အတြက္

ေျမလိုခ်င္လို ့ ေျမေတာင္းသူေတြ က ေျမသိမ္းသူ ကို ေျမသိမ္းေပးပါက ဒီမို ကေရစီ နည္းနဲ ့ သိမ္းေနတာလား ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးေနတာေတြ

လယ္ေတြ မလုပ္နဲ ့ေတာ့ ေပါင္မုန္ ့စား ေၾကးနီ၀ါး တာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေနတာေတြ ပါ
 မိုးၾကဳိးမ်ဳိ ေရေပၚ ကူး ျမဳိ ့သစ္ ေဖာ္

လုပ္ေနသူေတြ က ကားဆိုလည္း ေရမလြတ္ကား ေတြ မ်ားမ်ားသြင္း ကားက်ပ္သေရာင္လုပ္ လုိတာ က ျမန္ျပည္မိသားစု အတြက္ လို တာက

ေရလည္းလြတ္ လူ ရ ေယာက္ စီး ေတြ ကမွ ကား လည္း နည္းနည္းပဲလို ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ အဆင္လည္းေျပ ျဖစ္မွာ ကို

တစ္အိမ္ လူ ၇ ေယာက္ က ကား ၃ စီး သြင္း ရ မလိုအပ္ပဲ ၀ယ္ေနရ..

ေထာ္လာဂ်ီ ပါမစ္ ၂၀၁၅ မတိုင္မွီ ဘယ္ လို ရေအာင္ လုပ္ ရမလဲ စဥ္းစားေနသလားေတာ့မသိ..

ဆင္းရဲသား တိုက္ဖ်က္ေရးထက္ ဆင္းရဲသား ေမြးထုတ္တဲ့ စနစ္ ကို ရပ္ႏိူင္ပါေစ...

လူေနစရာသိမ္း    ေနအိမ္သိမ္း လယ္သိမ္း

စားစရာ ရွာမရေအာင္လုပ္   ျမစ္ မွာ တ၀မ္းတခါး စားစရာ ရွာမရ.

လုပ္စရာမရွိေအာင္ လုပ္ထား    အကာအကြယ္မဲ့ ၀န္ထမ္းဘ၀

စစ္ေဆးမႈမဲ့   မွတ္ခ်က္မဲ့ အလုပ္မလုပ္ေနရာတခ်ဳိ  ့

ဥပေဒလို  ျပဠာန္း ႏိူင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ  ဘြဲ့ လက္ မွတ္ပါ သိမ္းလို ့ ရတဲ့ လုပ္ငန္း က

ဥပေဒ ျပသူ ေတြ ထက္ အစြမ္းထက္ေနသလား

ကြ်န္ လုပ္ခိုင္းလို  ရတဲ့ လုပ္ငန္း က ျပဠာန္းထား တာ ကို ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ၾကီး ဌာန က မကာကြယ္ ႏိူင္တာ လုပ္အားခ ထက္ အဆ ၁၀၀ နီးပါး ဥပေဒလုိ စည္းကမ္း က အဲ ဒီ ၀န္ၾကီး  ဌာန မလုိ သလို လုပ္ေနတာေတြ က
 ဒီမိုကေရစီ  လုပ္ငန္း ဥပေဒ အသစ္ေတြ အစိုးရ အထက္ မရွိေစခ်င္ လို ့ေရးတာပါ..

အစိုးရ အထက္ လြတ္ေတာ္ အထက္ မွာ ရွိေနတာေတြ ႏိူင္ငံေတာ္ ကို တရား၀င္ ဖ်က္ဆီးတာ ကို ဒီမိုကေရစီ မွာ မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး

ႏိူင္ငံသားတိုင္း ႏိူင္ငံေကာင္းက်ဳိး လုပ္ေဆာင္သင့္ တာ ျမန္ျပည္သားတိုင္းတာ၀န္ပါ..

ဒီမိုကေရစီ ကို လူတိုင္းေရး ရမွာပါ..ဒီမိုကေရစီ ဖ်က္ဆီးသူ ႏိူင္ငံ ဖ်က္သူ ဒီမိုကေရစိ နည္း နဲ့ ကာကြယ္ႏိူင္ပါေစ..

င၀န္နဒီ