ပင္မစာမ်က္ႏွာ ျမန္ျပည္သတင္း နိဳင္ငံတကာသတင္း ဓာတ္ပံု ဗီဒီယို ေဆာင္းပါး ၀တၱဳ ကဗ်ာ ဟာသ ျမင္ကြင္း ပ်ဳိး

Sunday, April 3, 2016

႐ိုးရာ နဲ႔ နည္းပညာ

႐ိုးရာ ဆိုတာ ေရွးအစဥ္အဆက္ ကတည္းကထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အေဟာင္းကိုသာ တန္ဖိုးထား လက္ခံ က်င့္သုံးရတဲ့အရာ အဲဒီေနရာ မွာ ပုံစံအသစ္ေတြ ေခတ္နဲ႔အညီ လို႔ ေျပာတာေတြဟာ မွားေနတယ္ အဲဒါဆို ႐ိုးရာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ ထိန္းသိမ္းလာတဲ့အစဥ္အလာပ်က္ၿပီ အဲဒါ ေခတ္သစ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ ႐ိုးရာ နားမလည္သူ အျမင္မွားပါ

႐ိုးရာ ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေရွးအစဥ္အဆက္ ကို ေလ့လာဖို႔ သမိုင္းတို႔ရာဇဝင္ တို ့ရွိေနတာပါ

နည္းပညာ မွာေတာ့ အေဟာင္းေတြ ဘယ္
ေလာက္ ရွိရွိ အသစ္သစ္ေသာ နည္းပညာေတြ အဲဒီအေဟာင္း လုပ္နည္းကိုင္နည္း ထက္သာေအာင္ ဆန္းသစ္ တီထြင္ ရပါတယ္ မတီထြင္ႏိူင္ပါက နည္းပညာ က်ဆုံးရတတ္ပါတယ္ 
မေကာင္းတတ္ လို႔နည္းပညာအေဟာင္း သုံး
ေနက်သူေတြက နည္းပညာ သစ္ ကို အၿမဲတမ္း စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေနရတာပါ နည္းပညာသစ္ေလ တိုးတတ္ ဖြံျဖဳိးဖို႔ ျမန္ဆန္ေလပါ 
အေဟာင္း ကိုဖက္တြယ္ထားလို႔မရသလို
အသစ္အသစ္ ပုံစံရွာေဖြရပါတယ္ နည္းပညာ ကေခတ္နဲ႔ အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မွ တိုးတတ္မႈစံ ျမႇင့္မားမွာပါ

႐ိုးရာ ကထိန္းသိမ္းအပ္ေသာအရာ 

နည္းပညာ က ေခတ္နဲ႔အညီ တီထြင္ဆန္းသစ္ သင့္ေသာအရာ

ျမန္ျပည္သားေတြ အျမင္အေသြးသစ္ ရႏိူင္ၾကပါေစ

ငဝန္နဒီ

No comments:

Post a Comment