ပင္မစာမ်က္ႏွာ ျမန္ျပည္သတင္း နိဳင္ငံတကာသတင္း ဓာတ္ပံု ဗီဒီယို ေဆာင္းပါး ၀တၱဳ ကဗ်ာ ဟာသ ျမင္ကြင္း ပ်ဳိး

Tuesday, April 5, 2016

တာဝန္ ဝတၱရား ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္

တာဝန္ ရွိသူ က တာဝန္ယူလာရရင္ ဝတၱရား ေက်ပြန္ ဖို႔ လိုလာပါသည္
ထို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ အသုံးအေဆာင္ တို႔ ကို ျဖည့္ေပးရပါသည္

သာမန္ေနသူ က ႐ိုး႐ိုးေလး ေနလို႔ ရေပမဲ့ တာဝန္ရွိသူ က ေကာင္းမြန္ေသာ အသုံးအေဆာင္ ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိုရရွိေနမွာပါ 

ထို အသုံးအေဆာင္ တို႔ ကို စနစ္တက် သုံး ၿပီး အေကာင္းဆုံးေသာ ဝတၱရား ေက်ပြန္တာကို 
ျမင္လိုေသာေၾကာင့္သာတည္း

သာမန္ အရ အိမ္႐ိုး႐ိုးေန ေလေအးစက္မပါ ရေပမဲ့ တာဝန္ရွိသူ က ေလေအးစက္နဲ႔ အမိုးအကာလုံ ၿပီးေကာင္းမြန္ေသာအိမ္
အေၾကာင္းမူကား အျပင္ အပူအေအး အတြက္
မေၾကာင့္မက် ပဲ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ႏိူင္
ျခင္း အိပ္စက္ခ်ိန္ သက္ေတာင့္သက္သာ အိပ္စက္မွသာ တစ္ပါးသူ အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္
ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္စိတ္ေပၚၿပီး
အခ်ိန္တိုင္း တာဝန္သိစိတ္ ရွိၿပီး ဝတၱရားေက်
ေအာင္ အမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္စိတ္ ရွိမွာပါ

သာမန္ခ်ိန္ ဘယ္လိုေနေန တာဝန္ခ်ိန္ မွာ
ေတာ့ အမ်ား ကို ကိုယ္စားျပဳသူဆိုလွ်င္ အမ်ားရဲ႕ အဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးသူ ျဖစ္ရမွာမို႔ အမ်ားကိုယ္စား အသုံးအေဆာင္ေကာင္းသုံးၿပီး အမ်ား တန္ဖိုး တက္ေအာင္ လုပ္ရေပမည္

ကုန္ကုန္ဆိုရလွ်င္ သင့္ကိုယ္ သင္မပိုင္ ေသာ အမ်ားဆိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားကိုယ္စား မိမိ ကိုယ့္ကို တန္ဖိုးထားသူ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္

တာဝန္ ရွိသူက စီမံတတ္မွ ဝတၱရားေက်ပြန္ေပမည္

ျမန္ျပည္ တိုးတတ္လမ္းအျမန္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိူင္
ပါေစ။

ငဝန္နဒီ

No comments:

Post a Comment