ပင္မစာမ်က္ႏွာ ျမန္ျပည္သတင္း နိဳင္ငံတကာသတင္း ဓာတ္ပံု ဗီဒီယို ေဆာင္းပါး ၀တၱဳ ကဗ်ာ ဟာသ ျမင္ကြင္း ပ်ဳိး

Thursday, April 7, 2016

အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း

အစိုးရ က ျမန္မာျပည္ အရ ဆိုရလွ်င္ ၅ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲေပမည္ 
နိုင္ငံဝန္ထမ္း က ဝန္ထမ္းသက္တမ္း ပင္စင္မယူမခ်င္း ႏိုင္ငံတာဝန္ ကိုထမ္းေဆာင္ရေပမည္
နိုင္ငံဝန္ထမ္း တို ့သည္ မိမိ အလုပ္ကို Professtional လုပ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါက တဖက္ကမ္းခတ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရွိပါသည္
ထိုအရာကို ေမ့ထားလို႔မရပါ
သို႔ေသာ္ ႐ိုးသားျခင္း ႏွင့္စရိတၱေကာင္း သူတို႔သည္
မည္သည့္အစိုးရတတ္တတ္ပူပင္စရာမလိုေပ။
အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း တို႔ တတ္ညီမႈ ရွိလွ်င္ တိုးတတ္မႈျမန္ဆန္ေပလိမ့္မည္။
ျပည္သူ ကေတာ့မိမိအလိုရွိတာကို ေမွ်ာ္လင့္
ရင္း မွားယြင္းမႈတို႔ကို ေထာက္ျပရင္း
မိမိပတ္ဝန္းက်င္ လူေနမႈဘဝ ေျပာင္းလဲတိုး
တတ္ဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ ရယူတတ္ရေပမည္
ျပည္သူ အလိုရွိသည္ကိုမေျပာ လုပ္မေပးရေကာင္းေျပာေနလို႔မရ 
လုပ္သင့္တာကိုလုပ္ဖို႔ ရသင့္တာကိုရဖို႔ ျပည္သူ႔တာဝန္သာ
ျပည့္သူ ကလည္း ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းကသာ အခြင့္အေရးရွိေပမည္။
ဥပေဒက အရာရာ အတြက္ စည္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
တတ္ညီလက္ညီ တြဲလက္ခ်ီ
ျမန္ျပည္တေခတ္ဆန္းသစ္မည္။
ငဝန္နဒီ

No comments:

Post a Comment