ပင္မစာမ်က္ႏွာ ျမန္ျပည္သတင္း နိဳင္ငံတကာသတင္း ဓာတ္ပံု ဗီဒီယို ေဆာင္းပါး ၀တၱဳ ကဗ်ာ ဟာသ ျမင္ကြင္း ပ်ဳိး

Friday, January 20, 2017

ၿမိဳျပ လမ္းမက အလင္းတန္းမ်ား

ၿမိဳ႕ျပ နဲ႔အတူ အသက္ဝင္ေစတာကေတာ့
သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပ စီစဥ္ထားတဲ့ၿမိဳ႕ျပ

သင္ယူခြင့္ရခဲ့တာရယ္
ျဖတ္သန္းခဲ့ ၿမိဳ႕ျ့ပ ညေတြရဲ႕
သန္းေခါင္ယံ အလင္းတန္း
နံနက္ခင္းေရာင္ျခည္မလာခင္
ထြန္းေထာက္လာတဲ့
စူးရွရွ မီးတန္း

တကယ္ကို အိပ္စက္ျခင္းမဲ့
ၿမိဳ႕ျပည က 
ဘယ္တိုင္းျပည္မဆို အသက္ဝင္ျခင္းထက္
ထာဝရေလွ်ာက္လွမ္း ေသာ
ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ အတြက္
ေအးခ်မ္းျခင္း
ေႏြးေထြးျခင္း
ျပည့္ဝတဲ့ မဆုံးေသာ ေန႔ည ကို ရွင္သန္ေစခ်င္တာေလးပါ

မည္သူ႔ကိုမွွ် မရည္ရြယ္ပါ သို႔ေသာ္
ေရွ ့ကို စဥ္းစားလို လူငယ္ေတြအတြက္
တစိတ္တပိုင္း အသုံးဝင္ေစခ်င္ တာထက္
ပိုေကာင္းတာ ေတြ ပိုလုပ္ႏိူင္ေစဖို႔ပါ
ဒီထက္ေကာင္းတာ ျဖစ္ဖို႔ ေတြ႕ မိတာေလး အသုံးဝင္လိုဝင္ျငားေပါ့
အေျခခံေလးေတာ့ေပးႏိူင္ေကာင္းပါရဲ႕

ျမန္ျပည္မွာႀကီး ေတာ့
ၿမိဳ႕ျပ ရန္ကုန္နဲ႔ ကြာမရခဲ့ေတာ့
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ကားေတြက တခ်ိန္က ဆို ေန႔ေရာ ည ေရာ သြားလာေရး အဆင္ေျပခဲ့ တာ ရွိခဲ့ပါတယ္၁၉၉၀ အထိ လို႔ 
ဆိုႏိူင္ပါတယ္

ႀကိဳေျပာပါရေစ သင္ထားတာရယ္ သိတာေတြရယ္ ေတြ႕ရတာရယ္ ကို ျမန္မာျပည္နဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ျပန္ေရးထားတာပါ
နည္းပညာစာ ေတြ ေရွာင္ပါတယ္ တြက္တာေတြ ေရွာင္ပါတယ္

ရန္ကုန္မွာဆို တကယ္ေတာ့ ဆူးေလ က အမ်ားအတြက္ ဆုံမွတ္ ဆိုရင္မမွားဘူးေပါ့

ဒါဆို အမ်ားသုံး ကားေတြ ဘယ္လိုသြားမလဲ?

အဓိက ဆုံမွတ္က ထားလို႔ရတာ 
၁-ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း
၂-ေျမာက္ဥကၠလာပ အေဝးေျပးဝင္း
၃- ဗိုလ္တစ္ေထာင္

အဲဒီ ၃ ခု ကို ဆုံမွတ္ ထားရပါမယ္
အတြင္း ၿမိဳ႕ပတ္ လမ္း(ညာ ပတ္ -ဘယ္ပတ္ )- လမ္းတို တိုက္႐ိုက္လမ္း (၃မ်ဳိး တည္းကို အဓိကထား)
ဆက္သြယ္စနစ္က 
၁-ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းက (ညာဘက္ပတ္ကား)ကား နံပါတ္ ၁၁၁ 
ဂိတ္စ-ေစာ္ဘြားႀကီး-ရွစ္မိုင္-သမိုင္းလမ္းဆုံ-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-ဗိုလိခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း-ဘူတာႀကီး-ေရႊဂုံတိုင္-ကမ႓ာေအး-ရွစ္မိုင္ -ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း-ဂိတ္ဆုံး
ကားနံပါတ္ -၂၂၂-(ဘယ္ဘက္ပတ္)
ဂိတ္စ-ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း-ရွစ္မိုင္-ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း-ေရႊဂုံတိုင္-ဘူတာႀကီး-စံျပ-ေျမနီကုန္း-လွည္းတန္း-သမိုင္းလမ္းဆုံ-ရွစ္မိုင္-ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း-ဂိတ္ဆုံး
ကားနံပါတ္ -၁၁-(လမ္းတို -တိုက္႐ိုက္လမ္း)
ဂိတ္စ-ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း -ရွစ္မိုင္-ျပည္လမ္း-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-ဆူးေလ-ဗိုလ္တစ္ေထာင္-ဂိတ္ဆုံး(အသြားအျပန္တူ-ကားနံပါတ္မေျပာင္း)

၂-ေျမာက္ဥကၠလာပအေဝးေျပးဝင္း-ကားနံပါတ္-၃၃၃-(ညာဘက္ပတ္)
ဂိတ္စ-ေျမာက္ဥကၠလာပ အေဝးေျပးဝင္း-ေျမာက္ဥကၠလာပ အဝိုင္း-ရွစ္မိုင္-သမိုင္းလမ္းဆုံ-လွည္းတန္း-ေျမနီကုန္း-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း-ဘူတာႀကီး-ေရႊဂုံတိုင္-ကမ႓ာေအး-ေျမာက္ဥကၠလာပ အဝိုင္း-ေျမာက္ဥကၠလာပ အေဝးေျပးဝင္း-ဂိတ္ဆုံး
ကားနံပါတ္-၄၄၄-(ဘယ္ဘက္ပတ္)
ဂိတ္စ-ေျမာက္ဥကၠလာပ အေဝးေျပးဝင္း-ေျမာက္ဥကၠလာပ အဝိုင္း-ကမာ႓ေအး-ေရႊဂုံတိုင္-ဘူတာႀကီး-စံျပ-ေျမနီကုန္း-လွည္းတန္း-သမိုင္းလမ္းဆုံ-ရွစ္မိုင္-ေျမာက္ဥကၠလာပအဝိုင္း-ေျမာက္ဥကၠလာပ အေဝးေျပးဝင္း-ဂိတ္ဆုံး
ကားနံပါတ္-၂၂-(လမ္းတို-တိုက္႐ိုက္လမ္း)
ဂိတ္စ-ေျမာက္ဥကၠလာပ အေဝးေျပးဝင္း-ေျမာက္ဥကၠလာပ အဝိုင္း-မိုးေကာင္းဘုရား-ရန္ကင္း-ေရႊဂုံတိုင္-ဆူးေလ-ဗိုလ္တစ္ေထာင္-ဂိတ္ဆုံး(အသြားအျပန္တူ-ကား နံပါတ္မေျပာင္း)

အေပၚက အတြင္းပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြက္ပါ

က်န္တာက 
ဒဂုံတကၠသိုလ္
ဧရာ အေဝးေျပးဝင္း
ေထာက္ၾကန္႔

ဒဂုံတကၠသိုလ္ -ေျမာက္ဥကၠလာအေဝးေျပးဝင္း တိုက္႐ိုက္ ကားနံပါတ္-၄၄-(အသြားအျပန္ ကားနံပါတ္တူ)

ဧရာ အေဝးေျပးဝင္း-ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း-တိုက္႐ိုက္ကားနံပါတ္-၅၅-(အသြားအျပန္ နံပါတ္တူ)-ဂိတ္စ-ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း -ေပါက္ေတာဝ-ဧရာအေဝးေျပးဝင္း-ဂိတ္ဆုံး

ေထာက္ၾကန္႔-ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း-တိုက္႐ိုက္လမ္းတို ကားနံပါတ္ ၃၃-(အသြားအျပန္ လမ္းတူနံပါတ္တူ)

ေထာက္ၾကန္႔-ေျမာက္ဥကၠလာပ အေဝးေျပး-တိုက္႐ိုက္ လမ္းတို ကားနံပါတ္ ၆၆(အသြားအျပန္တူ ကားနံပါတ္တူ)

ဗိုလ္တစ္ေထာင္မွ ဧရာအေဝးေျပးဝင္း (တိုက္႐ိုက္ ကားနံပါတ္ ၇၇-
ဂိတ္စ-ဗိုလ္တစ္ေထာင္-ကမ္းနားလမ္းအတိုင္း ဘုရင့္ေနာင္-ဧရာအေဝးေျပးဝင္း-ဂိတ္ဆုံး(အသြားအျပန္ကား နံပါတ္တူ)

ဒဂုံဆိပ္ကမ္း-ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ဆူးေလ-
သခင္ျမပန္းျခံ(တိုက္႐ိုက္လမ္းတို သာေကတျဖတ္ ကားနံပါတ္ ၈၈)အသြားအျပန္ကား နံပါတ္တူ

သံလ်င္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္-ဆူးေလ-သခင္ျမ
ပန္းျခံ(တိုက္႐ိုက္လမ္း လမ္းတို ကားနံပါတ္ ၉၉) အသြားအျပန္ တူ ကားနံပါတ္တူ

တိုက္႐ိုက္ ကား ကို နံပါတ္အပူးနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းတို ထားၿပီးမွတ္ရလြယ္ေစပါသည္

ညာဘက္ကပ္ပတ္ ကားကို မ ဂဏန္း ၁၁၁,၃၃၃
သုံးၿပီး

ဘယ္ဘက္ကပ္ ပတ္ဂဏန္း ကို ၂၂၂,၄၄၄ သုံးျခင္းျဖင့္ မွတ္ရလြယ္ေစပါသည္

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ကို အတြင္းပတ္ လိုင္း

အျပင္ပတ္ လိုင္း

အလယ္ျဖတ္ လိုင္း

အဓိက ၃ မ်ဳိး ဆုံမွတ္ ၃ ေနရာ ကို အဓိကထား
ဆြဲထားတာပါ

က်န္တာက အမ်ားမွတ္တိုင္ ကို ကားနံပါတ္ ကို မွတ္ရလြယ္နည္း ေပး ၿပီး လိုင္းေဖာ္ လွ်င္ေကာင္းပါသည္

အတြင္းပတ္လမ္း
အျပင္ပတ္လမ္း တို႔သည္ မီတာ ၅၀၀ ကြာေဝးအထိ ယူထားသည္မ်ားရွိပါသည္

ကားတစ္စီးလွ်င္ လူ ၆၀ ခန္႔စီးၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ရန္ လူ ၁၂၀ မဟုတ္လွ်င္ လူ ၁၀၀ အတြက္ ဆိုလွ်င္ပင္ မီတာ ၅၀၀ ရွည္လမ္း ၃၀% ခန္႔ ကို ေနရာယူသြားၿပီး ၾကား မီတာ ၃၅၀ ခန္႔သာက်န္ ရွိသျဖင့္ ထို႔အျပင္ ရထားဘူတာ နီးေနရာတို႔တြင္ ထည့္တြက္ရေပမည္ ရထားက တစ္စီးလွ်င္ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆင္းလာႏိူင္ၿပီး
လမ္းသြားရန္ အခက္အခဲ ကို ႀကိဳမွန္းထားရေပမည္

လူသြားလမ္းက်ယ္လာၿပီး
သီးသန္႔ ေနရာ သန္႔စင္ခန္း ပန္းျခံငယ္
လုပ္ေပးလာႏိူင္ခ်ိန္တြင္ေတာ့ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ရေပမည္

ည သန္းေခါင္ နံနက္ ၄ နာရီ စ ေျပးဆိုႏိူင္ဖို႔ ကိုပါ ရည္ရြယ္ထားပါသည္

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏိူင္ပါေစ။     ။

ငဝန္နဒီ